Postopek ločitve ali razveze zakonske zveze praviloma ni problematičen, v primeru da se ločujeta zakonca, ki sta brez otrok in posebnega skupnega premoženja, ali pa se odločita za sporazumno ločitev. Če pa zakonca ne moreta priti do sporazumne ločitve, sledi ločitev s tožbo.

Ločitev je že sama po sebi običajno zelo boleča in polna negativnih čustev. Odveč je, da bi dodatne preglavice povzročale še skrbi, povezane z izpeljavo ločitve s tožbo.

Zato je neizogibno potrebno poiskati dobrega odvetnika za ločitev s tožbo ter nemudoma vložiti tožbo, s katero bo dosežena ločitev. Problemov, ki ob ločitvi ter delitvi skupnega premoženja nastanejo, je zelo veliko in pomoč odvetnika je tukaj neprecenljivega pomena.

Odškodnina za poškodbo

Ko pride do poškodbe na delovnem mestu gre delavcu pod določenimi pogoji pravica do odškodnine za poškodbo. Pravica za odškodnino je opredeljena tako v Zakonu o delovnih razmerjih, kot Obligacijskem zakoniku in njegovih določbah, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost.

Odškodnina za poškodbo pri delu delavcu pripada, če je poškodba delavca nastala zaradi odgovornosti delodajalca. Pogoj za pridobitev denarne odškodnine je tudi ta, da je poškodba opremljena z ustrezno dokumentacijo kot je npr. ER8 obrazec, ki ga delodajalec prijavi Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Pomembno vlogo dokaza imajo lahko tudi priče, zdravstvena dokumentacija itd.

Delodajalci imajo običajno za primer nezgode pri delu zavarovano splošno civilno odgovornost pri zavarovalnicah, zato je zahtevek za odškodnino za poškodbo naslovljen neposredno na zavarovalnico. Če pa temu ni tako, mora delavec omenjeni zahtevek nasloviti neposredno

Kategorije: Splošno