Živimo v času, ko se le težko izognemo morebitnim pravnim zapletom. Kaj kmalu se lahko zgodi, da se zaradi kakšne nesreče ali lastne odločitve znajdemo na sodišču oziroma v drugem položaju, v katerem bi prišla prav pravna pomoč. Najem odvetnika je pogosto priporočljiv, v nekaterih primerih pa kar nujen.

Odškodninski zahtevki

Med najbolj vsakdanje in realne okoliščine za koriščenje pravne pomoči sodijo odškodninski zahtevki, na primer odškodnina za poškodbo kolena. Treba je poudariti, da odškodnina za poškodbo kolena ni samoumevna in v mnogih situacijah oškodovancu sploh ne pripada. Težko pa je to ugotavljati na lastno pest, še težje pa dejansko izterjati dolgovani znesek, če se s tem ne strinja zavarovalnica. Pravna pomoč je pri odškodninskih zahtevkih pogosto odločilna za uspešno razrešitev primera, pa naj gre za odškodnino za poškodbo kolena ali kakšno drugo vrsto odškodnine.

Ločitev s tožbo

V primeru ločitve se lahko postopek hitro zaplete. Če je ločitev sporazumna, pravna pomoč ni potrebna, saj se enostavno izpolni ustrezne obrazce in zadeva je zaključena. Drugače je, če pride do spora. Takrat je edina rešitev ločitev s tožbo, pri kateri bo dobrodošla tudi pravna pomoč. Za ločitev s tožbo se je treba odločiti takrat, ko se z ločitvijo en izmed zakoncev ne strinja, ali pa ko pride do spora glede skupnega premoženja ali skrbništva nad mladoletnimi otroki. Ker se skupno premoženje obravnava nekoliko neintuitivno, je pravna pomoč še kako dobrodošla. Enako v primeru mladoletnega otroka oziroma otrok, saj je tu preprosto preveč v igri, da bi tožbo prepustili naključju.

Kategorije: Splošno