V praktično vsakem podjetju prihaja do nepotrebnih izgub delovne učinkovitosti zaradi neustrezno zastavljenega projektnega dela. Treba je sicer priznati, da je s tem veliko dela – treba se je usklajevati, sestaviti skupino, sodelovati in deliti materiale, organizirati tudi redne sestanke in prilagajati načrte, pa še kaj bi lahko omenili. Gre za zahtevno delo, ravno zato pa je še kako dobrodošlo, če si lahko življenje nekoliko olajšamo s kakšnim inovativnim pristopom.

Scrum okolje

Morda bo projektno delo bolj učinkovito v Scrum okolju, ki cilja prav na optimizacijo učinkovitosti pri delu v skupini. Ta pristop je pisan na kožo predvsem računalniškim razvijalcem, oblikovalcem in podobnim strokovnjakom, ki se soočajo z dolgotrajnimi projekti, ki vključujejo veliko drobnih korakov, pa tudi revizije in nepričakovane spremembe. Gre za organizacijo delovnega procesa, ki dopušča kar največ fleksibilnosti. Delo se razgradi na posamezna opravila, ki se s koncentrirano pozornostjo zaključijo v kratkem času. Vsakodnevni kratki Scrum sestanki služijo prilagoditvam operativnih ciljev ter določanju takojšnjih opravil, ki jih je treba opraviti. Oblikuje se okolje, v katerem je možno intenzivno delo v skupini. Scrum deluje najbolje v manjših skupinah.

Power BI

Druga možnost zadeva pregled in predstavitev relevantnih podatkov pri projektnem delu. Omogoča izjemen pregled nad splošnim poslovanjem ali nad potekom posameznih projektov. Vsekakor se lahko orodja Power BI poslužijo praktično vsi, ki se soočajo z večjimi projekti in želijo pri teh do potankosti izkoristiti prednosti, ki jih ponuja njihova poslovna inteligenca. S primerno predstavitvijo zbranih podatkov si lahko pri delu močno pomagamo, Power BI pa omogoča prav to – gre za inovativno vizualno predstavitev podatkov, ki jih potrebujemo pri vodenju projektov. Posebej enostavna je priprava uporabnih poročil in projekcij, vsak uporabnik pa si lahko oblikuje svoja poročila z vsebinami, ki jih potrebuje. Power BI bo po godu predvsem tistim, ki iščejo poenostavitev svojega dela brez potrebe po kompleksni programski opremi.

Kategorije: Storitve