Kaj je blagovna znamka?

Vemo, da je blagovna znamka pravno zavarovan znak ali pa celo kombinacija znakov. Ta omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Tega se še kako dobro zavedamo potrošniki. Tako jih lahko opazimo v obliki besed, slik, kombinacij različnih grafičnih elementov, lahko pa so zaznamovane tudi s bolj specifičnimi tridimenzionalnimi strukturami. Nikakor pa pri tem ne smemo zamenjevati znaka in znamke. Znak tako postane znamka šele z registracijo pri uradu za intelektualno lastnino posamezne države ali pa organizacije.

Na kaj moramo biti še posebej pozorni?

Ker blagovna znamka za podjetje pomeni tudi prepoznavnost, mora biti podjetje izjemno pazljivo, da njihov znak in kasneje znamka ne bo preveč podobna znaku oziroma znamki katerega koli drugega podjetja. To lahko zelo hitro preverimo v registru znamk. Posebej pomembna je zato priprava koncepta novega znaka, oblikovanje celotne podobe ter tudi oglaševanje. Zato si je potrebno vzeti kar nekaj časa in denarja, vendar se nam bo to na dolgi rok izjemno obrestovalo.

Kaj je patent?

Patent pa je po drugi strani teritorialna pravica. Podeli se lahko za posamezno državo, lahko celo za regijo. Ne glede na to, gre za pravico, ki jo pristojen urad podeli prijavitelju za izum z določenega področja tehnike. Ta mora biti nov v svetovnem merilu in na dovolj visoki izumiteljski ravni. V praksi to pomeni, da ne izhaja očitno iz stanja tehnike.

Tudi patent zahteva izjemno previdnost

Vedeti moramo, da se določen izum nikakor ne sme javnosti razkriti pred vložitvijo patentne prijave. Z javnim razkritjem patent postane stanje tehnike. Kasnejša prijava izuma pa tako ne izpolnjuje več pogoja novosti.

 

Kategorije: Storitve