Ko pomislimo na izobraževanje, si običajno predstavljamo šolsko vertikalo, ki se začne v osnovni šoli ali že prej z vrtcem in malo šolo. A prav tako imamo na voljo nekatere neformalne oblike izobraževanja, ki so v veliki meri namenjene odraslim – ti imajo na voljo izredne študijske programe in mnoge tečaje ter podobne programe. Tudi za otroke pa obstajajo programi obšolskega izobraževanja, ki so lahko zelo koristni.

Večinoma so to programi, ki spodbujajo celostni razvoj otroških možganov v času, ko so pogoji za to najboljši. To obdobje se sklada z začetkom šole, tako da lahko učinke opazimo pri konkretnem šolskem delu. Programi so različni, običajno pa je v ospredju zbirka zanimivih in zabavnih aktivnosti, v katerih se skriva koristna možganska telovadba. Vaje so prilagojene urjenju in utrjevanju različnih miselnih spretnosti glede na starostno obdobje otroka. Mlajši otroci bodo že skozi igro spoznali veliko novega in se urili v različnih spretnostih, medtem ko pride za starejše otroke v poštev bolj strukturirana možganska telovadba, vaje pa že spominjajo na šolsko delo. Seveda se ne razvijajo le konkretne spretnosti, temveč se utrjujejo tudi splošne zmogljivosti človeškega uma, na primer koncentracija, abstraktno mišljenje, domišljija … Vse to lahko spodbudi možganska telovadba, vaje se lahko prilagodijo različnim ciljem in z njimi dosežemo odličen učinek.

Tovrstno izobraževanje otrok je nadvse koristno, seveda pa je povsem prostovoljno. Na voljo so različni programi, med katerimi lahko izbiramo, običajno pa ti potekajo v obliki tedenskih srečanj preko šolskega leta. Gre za izvrstno obšolsko dejavnost, ki posrečeno dopolnjuje formalno izobraževanje otrok, ponuja pa tudi mnoge dolgoročne koristi, ki bodo prišle še bolj do izraza kasneje v življenju.

Druge oblike obšolskega izobraževanja

Omenimo še druge opcije, ki jih ponuja izobraževanje otrok. To so razni tečaji, ki so zelo priljubljeni, otroke lahko že zgodaj učimo tujih jezikov ali drugih spretnosti. Ponudba je precej pestra, najti je moč zelo zanimive in atraktivne programe.

Kategorije: Splošno