Če nad poslovanjem podjetja obdržimo buden nadzor, lahko pravočasno zaznamo nekatere potencialne težave in sprejmemo ustrezne rešitve še preden pride do večjih zapletov. V nasprotnem primeru lahko podjetje uspešno deluje brez opaznih simptomov, nato pa nenadoma zapade v težave, zelo hitro nastopi insolventnost podjetja, tudi za tista podjetja, ki jim sicer kaže dobro. Ni treba, da se zgodi kakšna velika kriza, znaki prihajajočih težav so pogosto komaj opazni – ravno zato pa je nujno zadostno pozornost nameniti nadzoru nad poslovanjem podjetja.

V insolventnost lahko vodi že likvidnostni krč, ki onemogoči redno poravnavanje obveznosti podjetja in vzdrževanje stalne proizvodnje oziroma dejavnosti za svoje stranke. Vzroki za takšne težave so lahko neznatni – recimo, da svojim kupcem postavljamo preveč ugodne plačilne pogoje, predvsem dolg rok za plačilo obveznosti. To pomeni, da ne moremo računati na takojšnjo razpoložljivost likvidnih sredstev, ki bi jih lahko namenili plačilu svojih obveznosti, izpolnjevanju naročil in splošni rasti podjetja. V veliki godlji se lahko znajde celo podjetje, ki ima ogromno novih naročil in pridno izpolnjuje svoje obveznosti do strank, dokler zaradi likvidnostnega krča ne more več nadaljevati proizvodnje oziroma dejavnosti. Lahko se zgodi insolventnost podjetja, kljub dobrim kazalnikom poslovanja, predvsem na finančnem vidiku. Visoke številke pri naročilih in terjatvah nakazujejo na uspešno poslovanje, skrivajo pa nekatere potencialne težave, ki jih razkrije pregled poslovanja podjetja.

To je seveda le en primer. Pregled poslovanja podjetja je izjemno koristen tudi za ugotavljanje drugih potencialnih težav oziroma za odkrivanje neizkoriščenega potenciala, na primer možnosti optimizacije poslovnih procesov ali racionalizacije poslovanja. Prav tako ni nujno, da je posledica v primeru pomanjkljivega nadzora nad poslovanjem insolventnost podjetja, tudi druge nevšečnosti seveda niso dobrodošle. To pomeni, da je treba za pregled poslovanja podjetja nameniti dovolj časa in pozornosti, vsaj občasno pa je smiselno to nalogo v celoti prepustiti strokovnjakom, ki ponudijo še bistveno bolj podroben uvid v stanje podjetja.

Kategorije: Splošno