Največ povpraševanja po inštrukcijah je seveda v času velikih šolskih preizkušenj, predvsem pri pripravi na maturo in podobna ključna preverjanja. A pogosto je takrat že prepozno za učinkovito osvajanje znanja. Čeprav je morda možno pridobiti zadostno oceno tudi na ta način, je veliko bolje sproti skrbeti za trden temelj znanja. Če sprotno šolsko delo za to ne zadošča, so odlična rešitev redne inštrukcije preko šolskega leta.

Posebej primerna je za redne inštrukcije matematika, prav tako so preko celega leta iskane inštrukcije fizike. V obeh primerih gre namreč za razmeroma zahtevno učno snov, ki zahteva poseben pristop. Tudi za inštrukcije matematika zahteva redno samostojno delo in veliko vaj, medtem ko morajo inštrukcije fizike vključevati praktične primere in podobne uporabne rešitve za utrjevanje znanja.

Redne inštrukcije preko šolskega leta so seveda primerne tudi pri drugih predmetih. Čeprav izstopata a tovrstne inštrukcije matematika in fizika, moramo omeniti še tuje jezike, pri katerih redne inštrukcije omogočajo stalen stik z jezikom in učinkovito vadbo, ki pri običajnem šolskem delu ni vedno na voljo. Tudi pri drugih predmetih lahko redne inštrukcije koristijo, a treba je ugotoviti, ali je težava res v pomanjkljivem razumevanju, ali pa morda v nezadostnem samostojnem delu – nekateri predmeti namreč temeljijo prav na samostojnem učenju, pri katerem inštrukcije ne pomagajo veliko.

Pri rednih inštrukcijah fizike, matematike in drugih predmetov je še posebej pomembno, da izberemo pravega izvajalca. V poštev pride tudi cena, ki lahko čez celo leto nastane kar velik strošek, a v prvi vrsti je treba zagotoviti učinkovitost in dobre rezultate.

Kategorije: Storitve