Vsak posameznik opravlja svoje delo in je nekako na svojem področju strokovnjak. Dlje časa, ko neko delo opravljamo, več izkušenj pridobimo in posledično smo tako boljši v opravljanju tega dela. Nekatera dela pa zahtevajo tudi to, da imamo voljo in vztrajnost, ter da smo se pripravljeni iz dneva v dan učiti, kora po korak.

Tesarstvo je tako poklic, ki zahteva moč, vzdržljivost ter vztrajnost. Vsak tesar mora imeti dober občutek za natančnost gibov in hitro reagira na spremembe v delovnem okolju. Imeti mora stabilno ravnotežje, dober vid, sluh in dober otip. Po naravi pa mora seveda biti ustvarjalen in pri reševanju tehničnih problemov lahko ponudi več različnih rešitev. Sam tesar kritično presoja lastne rezultate dela in zavrača oblike dela, ki jih ocenjuje kot škodljive oziroma nevarne. Pri skupinskem delu pa se zaveda odgovornosti za lastno varnost in varnost sodelavcev.

Tesarstvo je torej poklic, ki ga ne more opravljati vsak izmed nas, saj zahteva veliko lastnosti, ki jih ne premore vsak. Zelo pomembni sta potrpežljivost in pa iznajdljivost.

Lepljen les je izredno hvaležen arhitekturni in oblikovalski element

 

Ko si ljudje zadamo neke projekte, ki jih želimo izvesti, se seveda maksimalno potrudimo, saj želimo, da končni izdelek izgleda tako, kot smo si zamislili. Tako je pomembna tudi izbira materiala, saj velikokrat kupimo tiste izdelke, ki so cenejši, a se kasneje izkažejo za slab nakup, saj njihova kakovost ne omogoča obstojnosti.

Lepljen les pa je izjemen material in je izredno hvaležen arhitekturni ter oblikovalski element. Noben material ni bolj trajnosten, pa tudi skoraj noben material ni bolj energetsko učinkovit, hitrejši ali bolj zanesljiv od gradnje z lepljenim lesom. Prispeva tudi k estetskemu videzu in zagotavlja trdnost.

Lepljen les pa v procesu obdelave rešijo šibkih točk, ki bi lahko ogrozile njegovo trdnost. Na ta račun preprečijo zvijanje lesa na daljši rok in nastajanje razpok.

Kategorije: Splošno