Toplotna črpalka je neredko označena kot genialna naprava. Pri svojem delovanju uporablja sončno energijo, ki je shranjena v naravi. Takšna vrsta energije pa se nam ponuja kot povsem brezplačni vir. Naprava je torej zmožna pridobivati toploto iz okolice ter jo z elektriko, plinom oziroma dodatno energijo dvigniti na še višji nivo.

Toplotna črpalka se ponaša z izjemnimi prednostmi. Vsekakor pa se najde tudi kakšna pomanjkljivost, a jo prednosti postavijo v senco. Kljub temu pa mora uporabnik toplotne črpalke vseeno biti pozoren tudi na pomanjkljivosti.

Če so pogoji idealni, potem toplotna črpalka lahko izkoristi tudi do 80 % energije iz svoje okolice. Med idealne pogoje pa se na primer uvrščajo kakovostna toplotna izolacija ovoja objekta in energetsko dovolj učinkovita okna, ne nazadnje tudi dobro ter strokovno postavljena toplotna črpalka. Če so pogoji slabši, njen izkoristek pade na približno 50 %, kar pa je še vedno zadosti.

Toplotna črpalka voda voda za toplotni vir uporablja energijo vode

Glede na samo delovanje ločimo več vrst črpalk. Toplotna črpalka voda zrak ter toplotna črpalka voda voda za vir toplote uporabljata vodo ter njeno energijo. Vodni vir je lahko vrtina, jezero, ribnik, reka, potok. Najpogostejši vir med omenjenimi je vrtina, ki mora segati do podtalnice.

Toplotna črpalka voda voda lahko uporabljamo tudi kot medij, ki skrbi za segrevanje stavbe. Pridobljeno energijo iz vodnega vira pretvori v višjo temperaturo. To nato pošlje v distribucijski sistem stavbe. Po njem doseže talno gretje ali radiatorje.

Večja prednost uporabe vodnega vira se pokaže v toplejšem obdobju leta oziroma v poletnem času. Toplotna črpalka voda voda v tem času lahko skrbi za pasivno hlajenje objekta. V resnici je to naravna vrsta hlajenja. Hladnejša voda se spusti skozi hladilni sistem stavbe ter jo na takšen način ohladi. Pri nameščanju toplotne črpalke voda voda pa je treba zlasti biti pozoren na vrsto vodnega vira.

Kategorije: Splošno